Slik bør vi organisere oss i mobilreklame-bransjen

Det foregår nå en kamp om hvem som skal gjøre hva innen mobilreklame og mobile tjenester. De fleste har for lengst forstått at mobilen har kommet for å bli også innen reklame og prøver å posisjonere seg. Dette gjelder også bransjeforeningene. Men det råder dessverre stor usikkerhet om hvilke allianser og grupperinger som finnes, også innen bransjen. Det er trist. Skal Norge oppogframogutiverden må vi jobbe sammen. Jeg vil derfor presentere de ulike initiativene som finnes og komme med mine tanker om hvordan det hele bør organiseres for å løfte norsk mobilmarkedsføring og mobile tjenester.

Bakgrunn: Hva tenker bransjeforeningene?

De fleste bransjeforeninger innen it, reklame og teknologi anser mobilen som uoppdaget og noe som vil komme. Medlemsbedriftene vet som i likhet med de fleste bedrifter ikke nok om mobilen og hvordan de kan utnytte potensialet som åpenbart ligger i den. Bransjeforeningene ønsker å opprette nye fagrupper/nettverk/grupper rundt mobilen, både for å ligge i forkant men også for å tekkes sine medlemsbedrifter. Helt naturlig og slik det skal være.

Bransjeforeningen samler så sammen noen de tror/vet har kunnskap om mobilen og lager et initiativ. Men her dukker første utfordring opp. De ulike bransjeforeningen har ulik tilnærming til mobilen. F.eks dataforeningen ser på mobilen som et lite internett, INMA som en reklamekanal osv. (forenklet og fordummet, men dette er for å illustrere poenget).

Kort sagt kan man si at grupperingene ønsker å ta på seg ansvaret for hele kanalen, men har på sterkt fargede briller. Mobilen blir puttet i en enkelt samlepott. La meg ta et veldig tydelig eksempel.
Under årets Gulltaggen er det 14 kategorier for internett og en for mobil. jeg satt i juryen for mobil-kategorien og vi fikk inn bidrag som vanskelig lar seg sammenligne fordi de er totalt forskjellige.

Det er en fin tanke å ha mobilen i en boks. Det er bare det at mobilen ikke passer i den ene boksen. Dette er en typisk tidlig-fase sykdom. Jeg snakket også om dette på software 09 og lanserte det som en trende at mobilen blir diversifisert. Vi vil ikke oppleve at en person kan alt om mobil, man kan sin nisje. Akkurat som på nett har du eksperter på brukergrensesnitt, e-post markeringsføring, bannerreklame, div programmeringsspråk etc. Vi er smale. Det samme vil selvsagt skje på mobilen. Bedrifter blir smalere og større eksperter på sitt felt. I dag tvinges mange bedrifter, InCent inkludert, å være større generalister enn vi ønsker fordi markedet er ungt og kunnskapen blant kundene er lav. Dette vil endres etter hvert som mer penger spyttes inn i mobilen.

Denne utviklingen må vi ta hensyn til når vi organiserer felles bransjeinitiativ. Mobilen er ikke en bransje, den er flere. En mobilprogrammerer snakker ikke samme språk som Ingebrigt Steen Jensen.
Før jeg går videre på hva jeg tenker om organisering, la oss se på hvilke aktører som er aktive i dag.

Initiativ i dag

Det er flere initiativ. La oss ta de alfabetisk.

Dataforeningen
Som navnet tilsier, disse er tekniske og jobber med data. Har en stor medlemsmasse og en rekke kurs og seminarer. Har etablert en mobilgruppe som blant annet lagde mobilsporet på Software 09. Tok nylig initiativ sammen med Oslo Teknopol og Trådløs Framtid til et samarbeid om mobile strategier (arbeidstittel, blir nok noe annet).

INMA
Bransjeforeningen for reklame på internett. Har en egen mobilgruppe og jobber med reklame og spre informasjon. INMA har en rekke andre grupper, men kun en felles for mobil. Litt ulike aktører er representert i arbeidsgruppen, men felles er at de alle har en fot innenfor reklame og medier.

Mobile Monday
Mobile Monday er et internasjonal og uavhengig nettverk som arrangerer ulike events om mobil. Til nå har det vært et veldig bredt spekter, bl.a. mobil-tv, mobilmarkedsføring, trender fra Korea og Japan mm. Movation har hovedansvar, men er i stor grad drevet fram av enkeltindivider med stor interesse for mobil. Jeg er eneste representant fra reklame-verden per i dag. Trådløs Framtid sitter også i styret her.

NORDMA
NORDMA jobber med direktereklame i alle kanaler. Det være seg per post, e-post, telemarketing eller mobil. Har en gruppe per mediekanal og er ryddig oppdelt på det viset. NORDMA har en meget god relasjon med myndighetene og er sterkte på bransjenormer og det juridiske arbeidet. Har laget bransjenorm for mobilmarkedsføring.

Trådløs Framtid
Et felles initiativ fra sentrale aktører i IKT-bransjen med støtte fra norsk forskningsråd. Hensikten med initativet er å få i gang forskning og innovasjon på tvers av bransjer, men med felles utfordringer knyttet til anvendelse av trådløs teknologi. Store bedrifter som Telenor, Sintef, Abelia, IKT-Norge, Norske Regnesentral, BI, NTNU, Thales, Symbian, Ericsson og Teleplan er representart og kyndig leder av Peter Thorner.

Trådløs framtid/Oslo teknopol/Dataforeningen
Nylig tok Trådløs Framtid, Oslo Teknopol og Dataforeningen et felles initiativ til å danne et nytt nettverk for utvikling av mobile strategier. Initiativet springer ut fra mobilgruppen til Dataforeningen og skal den kommende tiden vurdere hvordan det er best å organisere et slikt arbeid. Oppstartsmøtet til dette nettverket ble forøvrig den siste inspirasjonen som trengtes for å skrive denne posten.

Det er åpenbart flere som jobber med mobil, men jeg mener disse grupperingene er de som har kommet lengst per i dag. Har du andre meninger, rop ut! F.eks ANFO er ikke glemt, men de har ikke egne folk dedikert til mobil og derfor ikke presentert ytterligere her. Mobile Marketing Association snuser også på norden.

Hovedutfordringer

Det er her åpenbart flere veier til Rom. Men det første jeg mener er åpenbart er en mangel på tydelig rollefordeling. Mobilbransjen må differensieres i arbeidsområder. Det holder ikke at alle skal gjøre alt. Et nerdete programmerer skal ikke få samme informasjon som en kreativ reklamesjel. For å se på utfordringene ved mobil, er det lurt å skule til internett.

Tidligere var en mediekanal en mediekanal. TV var TV, radio var radio. Alt var tydelig og klart. Nå bryter internett ned dette ved å bli en altoppslukende kanal. Er reklame før VG-TV internettreklame eller TV-reklame? Ikke lett å si når mediene flyter så inn i hverandre. Arbeidet i bransjeforeninger har allikel gått greit siden det kun har vært en «flytende kanal»; internett. Men nå kommer det også en liten og bærbar internett-boks der alt må tenkes gjennom og lages på nytt for et mindre format og tilpasset en ny overføringshastighet.

Utfordringen blir derfor om vi skal strukutere det horisontalt eller vertikalt, struktur på mediekanal eller arbeidsområde. Se eksempler under:

Vertikalt / per arbeidsområde
Hovedområde: interaktiv reklame
– Underområde: Banner på web
– Underområde: Banner på mobil

Hovedområde: Direktereklame
– Underområde: Direktereklame på web
– Underområde: Direktereklame på mobil

Horisontalt / per per mediekanal
Hovedområde: Mobilreklame
– Underområde: Bannerreklame
– Underområde: Direktereklame

Hovedområde: Internettreklame
– Underområde: Bannerreklame
– Underområde: Direktereklame

I dag er alle unntatt Mobile Monday og Trådløs Framtid oppdelt vertikalt der mobilen er et underordnet som får mindre ressurser, fokus og spiller en sekundær posisjon kontra andre mediekanaler. (uten at jeg skal virke furtete, det er helt naturlig slik det er i dag). Dersom en bransjeforening, f.eks Dataforeningen (uten noen bekleinelse for de) oppretter en mobilgruppe og forventer at denne gruppen skal ta hele mobil-bransjen blir det i beste fall ambisiøst. De har en rekke ulike grupper for internett og skal ha en for hele mobilspekteret. Det blir meget utfordrende for de stakkars folka som skal styre gruppen. På samme måte Gulltaggen sin oppdeling av mobil som en enhet.

En annen stor utfordring er å gjøre dette så tydelig at man kan bruke de eksisterende nettverk og grupperinger som finnes. Norge er ikke så stort at vi har mulighet til å gruppere og organisere oss i hjel. i dag møter man stort sett på den samme håndfullen av mennesker uansett hvor man rører på seg i mobilsfæren.

Forslag til overordnet struktur

Jeg ønsker, som alle andre, at norsk mobilmarkedsføring, norske mobilapplikasjoner og norsk mobilhvasomhelst skal vise seg fram i den store verden. Derfor mener jeg vi få som finnes i bransjen må dra i tilnærmet samme retning og vite hva vi gjør. Jeg ønsker i tillegg at alle bransjeforeninger skal føle at de får en verdi ved å oppfylle sin rolle i mobilverden, men samtidig unngå å starte noen store, nye saker. Jeg har derfor følgende overordnede forslag jeg ønsker å argumentere sterkt for i mine fora og i alle de som er nevnt over.

For å kunne dra nytte av alle eksisterende organisasjoner, mener vi må ha både en vertikal og horisontal struktur. En avart av f.eks NORDMA må ha sin klare posisjon i mobilverden. Samtidig ønsker jeg et fora som har sterkt fokus på mobil bare og ikke er en underart av en stor orgaisasjon som jobber primært med en annen kanal. Opplæring i og kunnskap om mobilen er essensielt om vi skal lykkes. Dette må skapes gjennom en rekke arrangementer, seminarer og kursing. Det har alle tenkt på, mange prøvd på og få gjennomført.

Jeg ser derfor for meg et lite styre/gruppe som kun har mobilen som fokus. De har representanter fra de nisjegruppene som finnes. La meg presentere forslag til disse først.

Først av alt, hvordan vil mobilverden se ut framover. Jeg tror ikke vi skal se lengre enn til internett for å få en grei indikasjon på hvordan dette vil bli gruppert i naturlige områder med hvert sitt fokus.

Selvsagt en veldig grov skisse, men en start vi kan utvikle fra.

Gruppe 1: Reklame
Åpenbart, mobilreklame må nok også til. NORDMA, INMA og ANFO er sentrale, men alle med ulikt fokus og det bør ligge til grunn å kunne samarbeide her. NORDMA med direktereklame og det juridiske, INMA med bannerreklame og det kreative, ANFO med annonsørenes interesser. Jeg tror og håper på et bredere samarbeid her uten at noen av partenes interesser vil bli tråkket på.

Gruppe 2: Informasjon
En gruppe med mobilsider, SEO, brukergrensesnitt mm som fokus. Det skal være de som utvikler hjemmesider, sørger for å presentere det rett og pleie kunderelasjoner. Tydelig skjæringspunkt mellom INMA og Dataforeningen her.

Gruppe 3: Applikasjoner/Programmer/utvikling
APU blir en bolk med litt for mange navn og bærer preg av at dette ikke er mitt ekspertområde. Her er maneg bedre enn meg og det bør tenkes mer. Men dette gruppen for programmere, utviklere. En naturlig forlengelse av Dataforeningen og i denne retningen også Trådløs Framtid i stor grad tenker.

Mobile Monday
Mobile Monday vil leve sitt noe eget liv, men jeg ønsker meg her et tydelig samarbeid med de andre tre grupperingene. Når man har et arrangement, trekkes grupperingene inn for å lage program. Det vil gagne alle parter, gruppene vil få et utstillingsvindu og Mobile Monday et skyv framover. MoMo er en ypperlig samlingsplass dersom den utnyttes.

Den jevne leser burde slutte å lese her og fokusere på hvilket område innen mobil man ønsker å jobbe med. Andre med sterkere interesser, kan lese videre. Om du har kommet deg hit i posten, er du som meg tydeligvis engasjert i et eller flere temaer. Jeg håper derfor du engasjerer deg i saken. Det kan gjøres enten ved å kontakte meg, komme med kommentarer her eller spre dette videre til dine kontakter.

Samkjøring og samarbeid

Resten av bloggposten er løsere tanker og må organiseres og avtales mellom partene. Det er her de største utfordringene og interessene ligger. Uansett, dette er mine initialle tanker om temaet.

Samkjøringsstyre
Gruppene over er vertikalt delt og kan høre under en eksisterende moderorgaisasjon som undergrupper. Men i tillegg burde det være en horisontal oppdeling der mobilen er i fokus. Dette kan organiseres i et samkjøringsstyre. En gjeng mennesker fra alle over som sin ene hensikt er å få gruppene til å jobbe sammen og fremme mobilen.

Samkjøringen kan styres via en NOMMA (norsk mobimarkedsføring eller norske mobile applikasjoner). Her sitter det representanter fra alle grupperingen og lager større events sammen, f.eks seminarer med kun fokus på mobil, kåringer av beste div, seminarer eller annet. Disse vil i stor grad bli kjørt og markedsføring via den naturlig eksisterende bransjeforeningen, men kan også kjøres som et eget opplegg.

Ressurser
Hvordan og hvem skal bruke ressurser på dette er ømfintlig, men må behandles. Det er ikke til å stikke under en stol at kreves tid og penger. Men jeg mener at de samlede ressurser som brukes i dag, er nok om man jobber sammen om dette. Det finnes masse folk som bruker mye tid på jobb med mobil. Dersom alle, både enkeltindivider og bransjeforeninger, gis de riktige incentiver, finnes det nok til å komme i gang.

Vansken her ligger i å få med alle partene og få klarhet i hvem som putter inn hva og får igjen hva. Dette er et stort tema og kan umulig avklares av en mann i en bloggpost. Jeg kan derimot love at jeg kommer til å jobbe videre med alle partene rundt dette. Jeg har gledelig erfart at alle er åpne for et bredere samarbeid og har tro på at vi kan komme fram til noe fornuftig som kan løfte det norske mobilmiljøet.

Håper på dine innspill, handlinger og engasjement. Jeg er sikker på at Norge har teknologien, pengene og folk. Vi må bare dra riktig vei og ikke stå på hver vår tue og vokte våre kjepphester.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s