Tagged with medlemsdatabase

2010-trend 3: Kundeklubb

Det er et par fraser som har fulgt meg siden jeg kom inn i reklame-verden. Den mest vanlige er kanskje nye kunder koster ca 10 ganger så mye som eksisterende. Jeg tror den gammel klassikeren kundeklubb blir enda gjeldende i 2010. Det er bare å se på utviklingen og forbrukers atferd.