Tagged with utvikling

Noen ganger kan en graf si alt

Say no more? ( Tall over fra det amerikanske markedet fra Flurry, men jeg vil anta noe lignende er for det norske.) Logisk sett burde det vært samsvar mellom der folk brukte tid (blå søyler) og hvor mye annonsepenger som blir brukt (grønne søyler). Det er det åpenbart ikke. Vet du hvorfor?